Invloed van Informatie-Overload, Behoefte aan Autonomie en Noodzaak voor Strakke Richtlijnen op Effectiviteit van Leiderschap en Intuïtieve Besluitvorming

Jan Tournois, Sven Rickli

ABSTRACT

Dit artikel geeft inzicht in de groei van de behoefte aan autonomie en de parallel groeiende noodzaak aan strakke richtlijnen voor medewerkers. De rol van vertrouwen, volgzaamheid en leiderschap wordt hierin besproken. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt naar het effect van de overvloed aan informatie op intuïtieve besluitvorming. Door de toename aan beschikbare informatie zijn mensen in staat om autonomer te handelen. Aangezien autonomie een belangrijke factor is binnen leiderschap is het effectief aansturen van medewerkers in een heel ander daglicht komen te staan. Succesvolle leiderschapstheorieën van vroeger zijn vaak achterhaald. Ondanks de wens naar autonomie dienen medewerkers een grote mate van volgzaamheid te hebben, zodat iedereen dezelfde belangen en doelen nastreeft. Bovendien dient de weg daarnaartoe op een manier uitgevoerd te worden die effectief, efficiënt en risicoloos is. Tot slot is het maken van goede beslissingen in een wereld die gekarakteriseerd wordt door snelheid van veel informatie nog nooit zo belangrijk geweest. Door toenemende risico’s in fysiek of zakelijk opzicht kan een verkeerd besluit fataal worden voor zowel mens als organisatie. Dit artikel geeft een theoretische achtergrond op de vragen: Hoe stuur ik op vrijheid? Hoe zorg ik dat mensen doen wat ik van hen verlang? Hoe maak ik de juiste beslissingen?

Trefwoorden: autonomie, transformationeel leiderschap, wenselijk gedrag, intuïtieve besluitvorming, informatie-overload, rechtvaardigheid, job crafting

 

Schrijf je in voor het automatisch ontvangen van de publicatie.

Uw naam

Uw emailadres